top of page

Kontingent

Kontingent for hele sæsonen 2020/21 er 1200 kr. og inkluderer husleje, materialer, præmier og kaffe/the. Kontingent betales helårligt og forfalder den første spilleaften. Beløbet bedes indbetalt via Mobilpay på tlf. 20941395 - eller på konto: 1551 4741171864 - Husk navn!

 

Derudover etableres en kagebageliste, og alle bidrager med kage én aften pr. halvsæson.

bottom of page