Kontingent

Kontingent for hele sæsonen 2018/19 er 1200 kr. og inkluderer husleje, materialer, præmier og kaffe/the. Kontingent betales halvårligt på den første spilleaften og bedes indbetalt på konto: 1551 4741171864 - Husk navn! Kan også betales via MobilPay på Tlf. 2085 5556.

 

Derudover etableres en kagebageliste. Alle er pligtige til at bidrage med kage én aften pr. halvsæson.