Klubregler

Klik her for printervenlig version

Klubbens aktiviteter afvikles i henhold til de spilleplaner, som bestyrelsen og turneingsledelsen fremlægger ved begyndelsen af hver halvsæson.

 

For at bridgeklubben kan fungere så godt som muligt, bør følgende forhold respekteres:

 

     *    Mødetid: Spillet starter kl. 18:30 præcis. Man bør altid møde 5-10 minuter før, så kortene kan findes frem og blandes og selve                      spillet kan påbegyndes til den aftalte tid.

 

     *    Spilletider: Turneringen tilrettelægges med en gennemsnitlig spilletid på 7 minuter pr. spil og med 2 min til skift mellem bordene.              Spil der ikke er afsluttet ved spilletidens ophør anføres i regskabet som "ikke spillet".

 

     *    Meldekort: Anvendelse af meldekort er en god ide under alle turneringer.

 

     *    Forhindret i at deltage i en spilleaften: Det er den enkeltes ansvar selv at skaffe sig en substitut. Der skal primært anvendes                        substitutter der er oversiddere og secundært personer fra substitutlisten. Som en sidste løsning skal der skaffes en extern                          substitut.

 

     *    Substitutlisten: Bestyrelsen og turneringsledelsen i fællesskab holder substitutlisten á jour og operativ, så den kan anvendes af                  medlemmerne efter formålet.

 

     *    Afbud: Afbud ved sygdom eller anden akut indtrådt situation, hvor medlemmet ikke kan finde eller mobilisere en substitut, skal                  meddeles til turneringsledelsen umiddelbart når situationen erkendes. I sådanne tilfælde vil turneringsledelsen søge at træffe                    foranstaltninger, så de planlagte aktiviteter kan gennemføres i videst muligt omfang.

 

     *    Rygning i spillelokalet: Er ikke tilladt. Der er rygeforbud i Beboerhuset.

 

     *    Oprydning: Er den enkeltes ansvar. Hver især rydder op efter sig selv, sætter meldekasser på plads og tager regnskaber ud af                      mapperne, fjerner service og flasker etc...

 

Opstillerholdet modtager gerne en hjælpende hånd fra de for tidligt ankomne spillere, ligesom det er i alles interesse at hjælpe oprydningsholdet når spillet er afsluttet, således at alle kan gå hjem samtidigt.